بازسازی ساختمان|درب و پنجره فلزی|کابینت آشپزخانه|برق ساختمان|تاسیسات ساختمان|

تلفن تماس بهینه سازسفارش پروژه یا تماس تلفنیثبت سفارش

Save

تعداد ۱.۱۲ میلیون ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش ۱۰۸۴میلیارد ریال در مرداد امسال مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب نشان از رشد یک درصدی حجم و افزایش ۳۵ درصدی ارزش معاملات این اوراق در فرابورس دارد.

 

 

افزایش ارزش معاملات اوراق مسکن در مرداد

به گزارش Consbank، نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در مرادماه امسال نشان می دهد طی 21 روز معاملاتی تعداد 9میلیارد و 772میلیون ورقه بهادار در 536هزار نوبت به ارزش 28هزار و 259میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است که به ترتیب از رشد 138، 51 و 110 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.
 
همچنین بازار اول فرابورس در این مدت تغییر مالکیت 1228میلیون ورقه بهادار به ارزش 2408میلیارد ریال و بازار دوم مبادله 2213میلیون ورقه بهادار به ارزش 7هزار و 631میلیارد ریال را به خود دیدند که این ارقام به ترتیب بیانگر رشد 204و 51 درصدی حجم و ارزش معاملات در بازار اول و افزایش 202 و 138 درصدی حجم و ارزش معاملات بازار دوم در مقایسه با مردادماه سال 94 است.
 
این گزارش می افزاید: در بازار ابزارهای مالی نیز تعداد 14میلیون اوراق بدهی به ارزش 13هزار و 479میلیارد ریال معامله شده است که از رشد 27 و 25درصدی حجم و ارزش معاملات این بازار در مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت می‌کند.
 
افزون بر این؛ بالغ بر 108 میلیون صندوق سرمایه گذاری قابل معامله به ارزش 977میلیارد ریال و 1.12 میلیون ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش 1084میلیارد ریال در این مدت در این بازار مورد معامله قرار گرفته است که نشان از رشد 35 درصدی حجم و 136درصدی ارزش معاملات صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و رشد یک درصدی حجم و افزایش 35 درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن دارد.