بازسازی ساختمان|درب و پنجره فلزی|کابینت آشپزخانه|برق ساختمان|تاسیسات ساختمان|

تلفن تماس بهینه سازسفارش پروژه یا تماس تلفنیثبت سفارش

Save

میانگین مبلغ اجاره ماهانه برای اجاره هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۹۴۲۱۴ ریال است.

به گزارش Consbank، به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بر اساس یافته‌های سازمان آمار میانگین مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۹۴۲۱۴ ریال بوده است که در مقایسه با فصل قبل ۷.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۴.۴ درصد، افزایش داشته است. همچنین، تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران در مقایسه با فصل قبل ۸.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.۲ درصد، کاهش داشت.
 
علاوه‌‌براین، در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، بیشترین میانگین مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده، ۳۲۴۴۰۷ ریال در منطقه ۱ و کم‌ترین آن ۱۰۰۰۱۲ ریال در منطقه ۱۹ بوده است.
 
تغییرات مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل ۲۲۷۲۷ ریال در منطقه ۲۰ و حداکثر ۹۲۵۰۰۰ ریال در منطقه ۲ بوده است.
 
گفتنی است از کل معاملات اجاره زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، منطقه ۵ با ۱۴.۲ درصد، بیش‌ترین سهم و منطقه ۲۲ با ۱.۳ درصد، کمترین سهم را دارند.