بازسازی ساختمان|درب و پنجره فلزی|کابینت آشپزخانه|برق ساختمان|تاسیسات ساختمان|

تلفن تماس بهینه سازسفارش پروژه یا تماس تلفنیثبت سفارش

Save

میانگین قیمت فروش هر مترمربع زمین ساختمان‌های مسکونی در تهران ۴ میلیون و ۴۸۴ هزار تومان است که در مقایسه با فصل قبل یک‌دهم درصد کاهش داشت.

به گزارش Consbank، به نقل از پایگ خبری وزارت راه و شهرسازی بر اساس یافته‌های مرکز آمار ایران با توجه به اینکه کاهش یا افزایش تعداد معاملات شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید میانگین (حسابی) قیمت می‌شود از متوسط تعدیل شده، که در آن وزن هر منطقه با سهم واحدهای مسکونی در مقایسه با شهر تهران برابر است، استفاده می‌شود تا با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت مشخص شود. 
 
بر اساس این آمار میانیگن قیمت فروش هر مترمربع زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله ‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۴.۸۴ هزار ریال است که در مقایسه با فصل قبل ۰.۱ درصد کاهش و در مقایسه با فصل مشابه سال قبل تغییر قابل توجهی نکرده است.
 
همچنین، تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران در مقایسه با فصل قبل ۳۵.۸ درصد و در مقایسه با فصل مشابه سال قبل ۴۱.۲ درصد، کاهش داشته است.
 
در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، بیشترین میانگین قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله‌شده در حدود ۸۹۰۴۴ هزار ریال در منطقه ۳ و کم‌ترین آن در حدود ۱۴۱۰۳ هزار ریال در منطقه ۲۰ بوده است.
 
بنابراین،‌ تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی در معاملات انجام‌شده بین حداقل ۱۰۰۰۰ هزار ریال در منطقه ۲۰ و حداکثر ۲۵۰۰۰۰ هزار ریال در منطقه ۱ بوده است.
 
علاوه‌براین، از کل معاملات انجام‌شده برای فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران منطقه ۲ با ۸.۲ درصد، دارای بیش‌ترین سهم و منطقه ۲۱ با ۱.۰ درصد، کمترین سهم را دارند. میانگین قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۰۴۸۸ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۲.۰ درصد کاهش و در مقایسه با فصل مشابه سال قبل ۳.۳ درصد، افزایش داشته است.
 
همچنین، تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۳.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۰.۴ درصد کاهش داشته است.
 
در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، بیشترین میانگین قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده در حدود ۸۴۷۸۱ هزار ریال در منطقه ۱ و کم‌ترین آن در حدود ۲۰۳۱۴ هزار ریال در منطقه ۱۸ بوده است.
 
تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل ۶۶۶۰ هزار ریال در منطقه ۱۲ و حداکثر ۲۴۰۷۷۱ هزار ریال در منطقه ۲ بوده است و از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، منطقه ۵ با ۱۱.۵ درصد، دارای بیش‌ترین سهم و منطقه ۲۲ با ۰.۹ درصد، کمترین سهم را دارند.