بازسازی ساختمان|درب و پنجره فلزی|کابینت آشپزخانه|برق ساختمان|تاسیسات ساختمان|

تلفن تماس بهینه سازسفارش پروژه یا تماس تلفنیثبت سفارش

Save

دبیر انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه تخریب زودتر از موعد ساختمان ها با روال فعلی تنها به منظور سود آوری افراد صورت می گیرد تاکید کرد: این روند آسیب جدی به سرمایه های ملی کشور وارد می کند.

به گزارش Consbank، محمد مهدی مافی، دبیر انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران در گفت و گو با ایسنا، درباره وضعیت تخریب زودتر از موعد ساختمان ها در کشور اظهار کرد: انگیزه های اقتصادی افراد سودجو باعث تخریب زودتر از موعد ساختمان ها در کشور شده و ضرر بسیاری را به سرمایه های ملی وارد می کند.

وی افزود: افراد زیادی در کشور وجود دارند که از داشتن مسکن مناسب محروم هستند و تخریب زودترازموعد ساختمان ها با روال فعلی هم باعث شده سرمایه های ملی کشور آسیب ببینند و هم محرومیت افراد جامعه را به روندی ادامه دار تبدیل کرده است.

دبیر انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران با بیان این که افزایش تراکم ساختمان های باعث تخریب زودتر از موعد آنها در شرایط فعلی است ، گفت: انگیزه اصلی افراد از تخریب ها ، افزایش سودآوری در اجرای پروژه ها است.

مافی با اشاره به این که در یک بازه زمانی میان مدت برنامه های طرح تفضیلی شهرها در نظر گرفته نشده تصریح کرد: تغییرات ایجاد شده باعث می شود ساختمان ها قبل از فرسودگی تخریب شوند.

وی در ادامه گفت: اگر ساختمانی در 20 سال گذشته جواز چهار طبقه می گرفت در حال حاضر می تواند 9 طبقه جواز گیرد واین روند برای مالکین بسیار سودآور است.

دبیر انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران با تاکید بر این که باید برنامه هایی در نظر گرفته شود که هرچه زودتر جلوی این قبیل تخریب ها و ساخت و سازها گرفته شود، افزود: قوانین پایدار و آینده‌نگری صحیح در این زمینه لازم و ضروری است.

مافی با بیان این که مساله استحکام ساختمان ها و لزوم اجرای قوانین و مقررات در این زمینه امری حیاتی محسوب می شود، تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی به کمک شهرداری باید راهکارهایی برای تقویت سازه های ساختمانی در نظر گیرد.