بازسازی ساختمان|درب و پنجره فلزی|کابینت آشپزخانه|برق ساختمان|تاسیسات ساختمان|

تلفن تماس بهینه سازسفارش پروژه یا تماس تلفنیثبت سفارش

Save

از میان مناطق 22 گانه شهر تهران منطقه 5 با سهم 13.2 درصد از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)، توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در مهرماه سال 1394 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 13.2 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی هم‌چنین مناطق 4، 2 و 10 به ترتیب با سهم 10.3، 8.2 و 6.1 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌ا ند.

67.4 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفا مربوط به 10 منطقه‌ی شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 4، 2، 10، 15، 8، 14، 7، 1 و 11) بوده و 12 منطقه‌ی دیگر تنها 32.6 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.