کانال تلگرام بهینه ساز
Telegram
اینستاگرام بهینه ساز
Instagram
اپلیکیشن بهینه ساز بهینه ساز
بازسازی ساختمان|درب و پنجره فلزی|کابینت آشپزخانه|برق ساختمان|تاسیسات ساختمان|

تلفن تماس بهینه سازسفارش پروژه یا تماس تلفنیثبت سفارش

Save

کمد دیواری,قیمت کمد دیواری

کناف سقف,سقف کاذب

کاغذ دیواری

بازسازی ساختمان

به گزارش Consbank، اطلاعات ارائه‌شده از سوی مرکز آمار حاکی از آن است که در تابستان سال 1393، تعداد پروانه‌های ساختمانی که شهرداری صادر کرده است معادل 2339 پروانه است که رقم نسبت به فصل گذشته حدود 33.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 62.1 درصد کاهش داشته است. گفتنی است این تعداد پروانه حدود 7.8 درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهد.مجوز ساختمانی

همچنین مطابق با این آمار، 16 پروانه یعنی معادل 0.7 درصد، از مجموع پروانه‌های صادرشده به افزایش بنا و 2333 پروانه (99.3 درصد) به احداث ساختمان اختصاص داشته است که پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 33.7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 62.2 درصد کاهش داشته است.

بنابر این گزارش، مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در تابستان سال 1393 حدود 4424.4 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 5.7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 46.6 درصد کاهش داشته است، در حدود 28.1 درصد از مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد.

همچنین متوسط مساحت زیربنای در پروانه‌های احداث ساختمان حدود 1905 مترمربع و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی حدود 1493 مترمربع بوده است.

تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در تابستان سال 1392 بالغ بر 22334 واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 15.7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 54.7 درصد کاهش داشته است.

این تعداد واحد مسکونی، 26.1 درصد از واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد. با توجه به تعداد پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران، متوسط تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان 9.6 واحد و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی نیز 9.6 واحد بوده است.

مجموع مساحت زمین پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود 895.7 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 11.4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 50.8 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در پروانه‌های احداث ساختمان 386 مترمربع و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی حدود 314 مترمربع بوده است.