بازسازی ساختمان|درب و پنجره فلزی|کابینت آشپزخانه|برق ساختمان|تاسیسات ساختمان|

تلفن تماس بهینه سازسفارش پروژه یا تماس تلفنیثبت سفارش

Save

به گزارش «صما» به نقل از  روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي، مهندس محمد علي منصوري در نشست مشترك اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان با بيان اينكه رويكرد مجموعه وزارت راه و شهرسازي نسبت به بحث نوسازي و بهسازي شهري، رويكردي كاملاً اجتماعي است، در خصوص اولويت برنامه‌هاي نوسازي و بهسازي محله‌هاي هدف  گفت: وزارت راه و شهرسازي در حال تدوين برنامه‌اي است كه بتواند در احياء بافت‌هاي نابسامان شهري، ايجاد وحدت رويه، تعاملات بين بخشي و هم افزايي دستگاه‌هاي مديريت شهري گام‌هاي اساسي بردارد.

وي افزود: ما بايد در اجراي سند بازآفريني، اقدامات مناسب بسترسازي و ساماندهي را در ابعاد اجتماعي، فرهنگي، كالبدي شهرها انجام بدهيم كه در اولين قدم اجراي تفاهم نامه في ما بين سازمان مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور مورد توجه قرار گرفته است كه در اين راستا حركت مشتركي را بين اداره كل راه و شهرسازي، اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان و شهرداري هاي بزرگ استان جهت شناسايي و ساماندهي فضاهاي شهري واجد ارزش هاي تاريخي، فرهنگي و بصري آغاز شده است.

وی افزود: هدف اين حركت انتخاب چند فضاي داراي هويت در هر يك از شهرهاي هدف و برنامه ريزي لازم جهت پيش بيني برنامه هاي ارتقاء و ساماندهي، پيگيري تأمين اعتبار و اقدامات محلي مي باشد. در اين راستا مقرر شد با همكاري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري پيشنهادات خود را ارائه نمايند.

رييس دفتر عمران و بهسازي اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي مسأله اصلي اين محله‌ها، فقر شهري است و  اين فقر در ابعاد اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي و كالبدي نمايان  است. فقر، آموزش، بهداشت، درآمد، امنيت و ... است كه تبلور آن كالبدي در هم ريخته و آشفته است.

وي اظهار داشت : از اين رو، راه و شهرسازي برنامه‌اي را تحت عنوان بازآفريني پايدار محدوده‌ها و محله‌هاي هدف برنامه‌هاي احياء ، بهسازي و نوسازي شهري ايران را در قالب سند ملي راهبردي به منظور  هماهنگي بين بخشي و وحدت رويه و مديريت يكپارچه شهري ، كه هم منجر به هم  افزايي اقدامات كليه دستگاههاو  مديريت شهري تدوين نموده است.

مهندس منصوري اظهار داشت: توجه به توسعه عرصه‌ها و قلمرو عمومي ، باز گشايي شبكه‌هاي دسترسي، پروژه‌هاي مشاركتي با محوريت بخش خصوصي و انبوه سازان ايجاد نهادها تسهيل گري محله‌اي، نهاد سازي، آموزش و اطلاع رساني از اهداف اين سند ملي راهبردي مي‌باشد .

وي گفت: سياست و رويكرد جديد شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران به نحوي است كه  ساخت مسكن به عنوان بخشي از برنامه‌ها باشد؛ اساسا سياست اصلي بستر سازي بافت‌هاي فرسوده جهت حضور ساير كنشگران در بافت‌ها مثل انبوه سازان، مردم، تقويت سازندگان محلي، آموزش، تسهيل گري و اطلاع رساني در اين  خصوص مي‌باشد.

وي در خصوص ضرورت انعقاد تفاهنامه همكاري با ميراث فرهنگي در نوسازي بافت‌هاي فرسوده گفت: تفاهم نامه‌ها مهم‌ترين اقدام براي بهبود هم افزايي عملكردها هستند، ميراث فرهنگي به دليل نقشي كه در نظارت و كنترل‌هايي كه مي‌تواند در ارتباط با فضاهاي فرهنگي – تاريخي  داشته باشد نقش بسيار عمده و اساسي دارد و مهم‌ترين نقش ميراث فرهنگي بازآفريني جهت ارتقاء فضاهاي شهري خاص به لحاظ اهميت و حفظ پهنه تاريخي آن منطقه مي‌باشد.

رييس دفتر عمران و بهسازي اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي گفت: مشاركت بخش خصوصي، عمومي و نهادهاي تخصصي و ساير مجامع مردمي كه در امر حفاظت از احياي بافت‌هاي تاريخي تلاش مي‌كنند، بايد مورد توجه قرار گيرد. همچنين براساس اين تفاهم‌نامه همه‌ي تلاشمان بايد بر اين اساس باشد تا در دولت «تدبير و اميد» همه‌ي دستگاه‌ها با يكديگر همسو باشند و از ظرفيت‌ها استفاده كنند.

مهندس بهاره بزرگمهر مدير شهرسازي و معماري اداره كل راه وشهرسازي خراسان رضوي نيز در اين نشست با بيان اينكه بحث توجه به حفاظت و مرمت محدوده‌هاي مناطق تاريخي ارزشمند شهرها از مأموريت‌هايي است كه بايد توسط دستگاه‌هاي دخيل اجرايي شود، خاطر نشان كرد: بافت‌هاي تاريخي، ثروت‌هاي كشور هستندو محدوده‌هاي تاريخي و شيوه‌ي وروند شناسايي بافت‌هاي فرسوده بايدمشخص و انجام شودو اسنادي براي آن‌ها تنظيم شود كه بتوان در حفاظت، مرمت و هر نوع صيانت از آن‌ها مداخله كرد.

مهندس بزرگمهر تهيه‌ شرح خدمات براي طرح‌هاي موضوعي در مناطق هدف را كه عمدتا بافت‌هاي تاريخي ارزشمند هستند، از جمله اقداماتي دانست كه در اين زمينه انجام مي‌شود و گفت: با مشاركت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، شرح خدمات معين و شخصي از بافت‌هاي تاريخي تهيه مي‌شود و در اختيار دستگاه‌ها از جمله شهرداري قرار مي‌گيرد.

وي مستندسازي و استفاده از تجارب ارزشمند در حوزه‌ي مرمت و حفاظت از آثار تاريخي را يكي از مهم‌ترين اقداماتي دانست كه وزارت راه و شهرسازي در حال انجام آن است و تأكيد كرد: بي‌توجهي به آثار، بافت‌ها و ارزش‌هاي تاريخي باعث شده تا كنون بخش زيادي از آن‌ها را از دست بدهيم. بنابراين در شرايط بحراني، ضروري است كه اين همياري ايجاد شود تا بتوانيم آن‌ها را نجات دهيم و دوباره به زندگي برگردانيم.

مدير شهرسازي و معماري اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي نيز تهيه‌ي سندملي با مشاركت شهرداري و سازمان ميراث فرهنگي با هدف بازآفريني شهري را از ديگر اقدامات اين وزارتخانه دانست و تأكيد كرد: با اين سند، اسناد كاربردي را زير نظر سازمان ميراث فرهنگي و مديريت آن‌ها تهيه مي‌كنيم. ملاك عمل متخصصان و شيوه‌ي حفاظت، مرمت و محدوده‌هاي تاريخي در قالب اين دستورالعمل‌ها اعلام مي‌شود.

وي خاطر نشان كرد: تشكيل كارگروه مشتركي بين استانداري، سازمان ميراث فرهنگي و اداره كل راه و شهرسازي مي تواندزمينه‌اي فراهم كند كه شهرداري و نهادهاي دخيل براي سياست‌گذاري و تأمين منابع موجود، اقدامات لازم را انجام دهند.

درادامه مهندس مرجان اكبري نماينده ميراث فرهنگي،صنايع دستي و استان گردشگري با اشاره به اقداماتي كه در دوره‌هاي گذشته براي حفاظت از آثار تاريخي انجام مي‌شدو اهميت حفاظت و مراقبت از بافت‌هاي تاريخي، گفت: مجموعه‌هاي تاريخي- فرهنگي و موزه‌ها همچون شناسنامه، نشانگر هويت تاريخي و ملي ماست كه فقدان آن‌ها غيرقابل جبران است.

وي نگاه هويتي را در حفاظت از بافت‌هاي تاريخي ضروري دانست و گفت : مي‌توان با توسعه زيرساخت‌ها و عمومي شدن فرهنگ حفاظت از بافت‌هاي تاريخي ظرفيت بالايي را براي حفاظت از بافت تاريخي فراهم كرد.

مهندس اكبري با بيان اينكه يكي از بهترين فعاليت‌ها ايجاد همبستگي عمومي براي حفاظت از آثار تاريخي و به خصوص بافت تاريخي شهرهاي استان است، خاطر نشان كرد: در بافت‌هاي تاريخي دو موضوع حفاظت و توسعه به طور جدي مطرح است و بايد گفت اين دو مقوله با يكديگر در تضاد نيستند و توسعه و حفاظت از بافت تاريخي بايد با روش عقلاني و هدفمند مورد توجه قرار گيرد.